Чиглэл
Нислэгийн код
Илүү тээшний тариф
төгрөгөөр

1

Улаанбаатар - Даланзадгад

ULN-DLZ

3000

2

Улаанбаатар - Мөрөн

ULN-MXV

3000

3

Улаанбаатар - Чойбалсан

ULN-COQ

3000

4

Улаанбаатар - Ховд

ULN-HVD

3000

5

Улаанбаатар - Өлгий

ULN-ULG

3000

6

Улаанбаатар - Улаангом

ULN-ULO

3000

7

Улаанбаатар - Улиастай

ULN-ULZ

3000


TOP