Чиглэл
Нислэгийн код
Каргоны тариф
төгрөгөөр

1

Улаанбаатар - Даланзадгад

ULN-DLZ

3000 

2

Улаанбаатар - Мөрөн

ULN-MXV

3000  

3

Улаанбаатар - Чойбалсан

ULN-COQ

3000  

4

Улаанбаатар - Ховд

ULN-HVD

3000 

5

Улаанбаатар - Өлгий

ULN-ULG

3000

6

Улаанбаатар - Улаангом

ULN-ULO

3000 

7

Улаанбаатар - Улиастай

ULN-ULZ

3000 


TOP