“ Хөтөч нохой ” гэдэг нь хараагүй, сонсголгүй, хэлгүй зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигчдод замчлах зорилгоор тусгайлан сургасан нохойг хэлэх бөгөөд эдгээр нохой нь албан ёсоор зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээтэй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигч хөтөч нохойтой аялах тохиолдолд суудал захиалгад энэ тухай зорчигчийн тусгай AIRIMP кодноос гадна Service animal гэсэн тэмдэглэгээг оруулсан байна.
Бусад зорчигчийн ая тухыг хангах үүднээс хөтөч нохойтой зорчигчийн хажууд дагалдан яваа хүнээс өөр зорчигчийг суулгахгүй байх, мөн нялх хүүхэдтэй зорчигчдоос хол суулгана. Суудал захиалга их байгаа тохиолдолд хөтөч нохойтой зорчигч зөвшөөрвөл нохойг ачааны тасалгааны хэсэгт бүртгэгдсэн тээш хэлбэрээр тээвэрлэнэ.
 
•    “Хөтөч нохой”-нд албан ёсны Хөтөч нохой гэсэн баталгаа баримт бичиг байх ёстой.
•    “Хөтөч нохой” нь зорчигчийг замчилж яваа нөхцөлд ердийн нохойноос ялгаатайгаар зорчигчийн бүхээгт юмуу эсвэл ачааны бүхээгт үнэ төлбөргүй тээвэрлэгдэнэ.
•    Зорчигчийн бүхээгт тээвэрлэсэн нөхцөлд нохойг эзнийх нь хөлд байрлуулах ба сайтар уяж, хошуувч зүүлгэх ба бат бөх хүзүүний оосортой байна.
•    Зорчигч нь хөтөч нохойтой холбогдолтой бүх бичиг баримтыг биедээ авч явна.
TOP