Хүннү Эйр компанийн агаарын хөлгөөр зөвхөн эмнэлэгийн  зориулалтын хийн  хүчилтөрөгч, агаарын цилиндр авч явахыг зөвшөөрнө.
Хүчилтөрөгчтэй зорчигч эрүүл мэндийн хуудас ( MEDIF)-ийг эмчээрээ бөглүүлнэ.

Эрүүл мэндийн хуудас маягтыг эндээс авна уу.

Жингийн хязгаарлалт: Цилиндр нэг бүрийн бохир жин нь 5 кг-аас илүүгүй байна.
Сав баглаа боодол: Цилиндр, цорго, тохируулга зэрэг нь доторхи хүчилтөрөгч ямар нэг байдлаар гадагш алдагдахааргүй хийгдсэн, эвдэрч гэмтэхээс хамгаалагдсан байх ёстой. Зорчигчийн авч явах хүчилтөрөгч нь агаарын хөлөгт суухаас өмнө Нисэх буудал дахь аюулгүй байдлын үзлэгээр заавал орж тээвэрлэлтэнд хүлээн авахад аюулгүй гэж баталгаажсан байна.

TOP