Жирэмсэн эмэгтэй нь аялалд гарахаасаа өмнө эмчээсээ зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Жирэмсний 28 дахь долоо хоногоос 36 дахь долоо хоног хүртэл хэвийн тээлттэй эмэгтэй нь хяналт тавьж буй эмчээр магадлагааны маягтыг бөглүүлэн Хүннү Эйр компаниар зорчих боломжтой.

 

Маягтыг эндээс авна уу.

Мөн төрөөд 14 хоног дотор буй зорчигчийг тээвэрлэхгүй.

TOP