Билетийн төв касс

Хаяг: Баруун 4-н зам, "Рокмон буйлдинг" 2 давхарт 209 тоот
Утас: (+976) 7000-1111
И-мэйл: ticketoffice[at]hunnuair.com

Төв оффис

Хаяг: 14251 Нарны зам 15, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: (+976) 7011 2179
И-мэйл: info[at]hunnuair.com

Хөвсгөл-салбар

Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот, "AND" рестораны 1-р давхарт
Утас: 70384411, 94000636, 94000637, 94000638

Өмнөговь-салбар

Хаяг: Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум, Голомт банкны байр.
Утас: 70534422, 94000647, 94000648
Зуны цагийн хуваарь
2018 оны 03-р сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 10-р сарын 27-ны өдрийг дуустал хүчинтэй

Улаанбаатар- Ховд (ULN-HVD)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 181

даваа, лхагва, баасан

06:20

09:50

2018.03.26- 2018.06.24

MR 161

пүрэв, ням

06:50

09:00

2018.03.26- 2018.06.24

MR 121 

лхагва, бямба

06:40

08:50

2018.06.25- 2018.10.27 

MR 121 

даваа, пүрэв, баасан

10:50

13:00

2018.06.25- 2018.10.27 

MR 121 

ням

14:30

16:40

2018.06.25- 2018.10.27 


Ховд- Улаанбаатар (HVD-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 182

даваа, лхагва, баасан

10:20

14:00

2018.03.26- 2018.06.24

MR 162

пүрэв, ням

09:20

14:20

2018.03.26- 2018.06.24

MR 122

лхагва, бямба

09:10

12:50

2018.06.25- 2018.10.27 

MR 122

даваа, пүрэв, баасан

13:20

17:05

2018.06.25- 2018.10.27 

MR 122

ням

17:10

20:40

2018.06.25- 2018.10.27 

 
Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь
2018 оны 03-р сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 10-р сарын 27-ны өдрийг дуустал хүчинтэй

Улаанбаатар- Улаангом (ULN-ULO)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 181

мягмар

12:20

15:50

2018.03.25- 2018.06.24 

MR 161

пүрэв, бямба, ням 

06:50

10:10

2018.03.25- 2018.06.24 

MR 181

даваа, пүрэв, баасан, бямба, ням

06:05

09:40

2018.06.25- 2018.10.27 

MR 181

мягмар

11:00

14:30

2018.06.25- 2018.10.27 


Улаангом- Улаанбаатар (ULO-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 182

мягмар

16:20

20:00

2018.03.25- 2018.06.24 

MR 162

пүрэв, бямба, ням 

10:40

14:20

2018.03.25- 2018.06.24 

MR 182

даваа, пүрэв, баасан, бямба, ням

10:20

14:00

2018.06.25- 2018.10.27 

MR 182

мягмар

15:10

18:50

2018.06.25- 2018.10.27 


  Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь
2018 оны 03-р сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 10-р сарын 27-ны өдрийг дуустал хүчинтэй

Улаанбаатар- Өлгий(ULN-ULG)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 181

даваа, лхагва, баасан

06:20

08:40

2018.03.26- 2018.06.24

MR 181

мягмар

12:20

14:40

2018.03.26- 2018.06.24

MR 181

бямба

06:50

09:10

2018.03.26- 2018.06.24

MR 181

даваа, пүрэв, баасан, бямба, ням

06:05

08:30

2018.06.25- 2018.10.27 

MR 181

мягмар

11:00

13:20

2018.06.25- 2018.10.27 


Өлгий- Улаанбаатар (ULG-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 182

даваа, лхагва, баасан

09:00

14:00

2018.03.26- 2018.06.24

MR 182

мягмар

15:00

20:00

2018.03.26- 2018.06.24

MR 182

бямба

09:30

14:30

2018.03.26- 2018.06.24

MR 182

даваа, пүрэв, баасан, бямба, ням

08:50

14:00

2018.06.25- 2018.10.27 

MR 182

мягмар

13:40

18:50

2018.06.25- 2018.10.27 


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь
2018 оны 03-р сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 10-р сарын 27-ны өдрийг дуустал хүчинтэй

Улаанбаатар- Улиастай(ULN-ULZ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 191

мягмар, баасан

07:00

09:00

2018.03.26- 2018.06.24

MR 191

мягмар, баасан

06:10

08:10

2018.06.25- 2018.10.27

Улиастай- Улаанбаатар (ULZ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 192

мягмар, баасан

09:20

11:20

2018.03.26- 2018.06.24

MR 192

мягмар, баасан

08:30

10:25

2018.06.25- 2018.10.27

Орон нутгийн цагаар

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь
2018 оны 03-р сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 10-р сарын 27-ны өдрийг дуустал хүчинтэй

Улаанбаатар- Чойбалсан(ULN-COQ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 141

даваа

11:40

13:00

2018.03.26-- 2018.06.24

MR 141

баасан

13:10

14:30

2018.03.26--2018.06.24

MR 141

даваа, пүрэв

17:35

19:10

2018.06.25- 2018.10.27

Чойбалсан- Улаанбаатар (COQ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 142

даваа

13:30

15:10

2018.03.26-- 2018.06.24

MR 142

баасан

14:50

16:30

2018.03.26-- 2018.06.24

MR 142

даваа, пүрэв

19:30

21:20

2018.06.25- 2018.10.27

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь
2018 оны 03-р сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 10-р сарын 27-ны өдрийг дуустал хүчинтэй

Улаанбаатар- Алтай (ULN-LTI)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 191

мягмар, баасан

07:30

09:30

2017.11.17- 2017.12.15

Алтай- Улаанбаатар (LTI-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 192

мягмар, баасан

09:50

12:45

2017.11.17- 2017.12.15

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь
2018 оны 03-р сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 10-р сарын 27-ны өдрийг дуустал хүчинтэй

Улаанбаатар- Даланзадгад (ULN-DLZ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 131

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

06:50

08:20

2018.06.23- 2018.09.04

Даланзадгад- Улаанбаатар (DLZ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 132

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

08:40

10:10

2018.06.23- 2018.09.04

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь
2018 оны 03-р сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 10-р сарын 27-ны өдрийг дуустал хүчинтэй

Улаанбаатар- Мөрөн (ULN-MXV)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 111

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

10:40

12:20

2018.06.24- 2018.09.03

Мөрөн- Улаанбаатар (MXV-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Нисэх цаг
Буух цаг
Хүчинтэй хугацаа

MR 112

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

12:40

14:10

2018.06.24- 2018.09.03

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйTOP