2016-03-04      Нислэгийн хуваарьт өөрчлөлт гарлаа

  Улаанбаатар, Манжуур хотуудын цаг агаарын байдал хүндэрсний улмаас нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 2016 оны 3-р сарын 4-ний нислэгүүдийг 2016 оны 3-р сарын 5-ны өдөр доорх хуваариар нисэх болсоныг та бүхэнд мэдэгдье.
MR1022 ӨЛГИЙ-ХОВД         ->08:35 - 09:15
MR1022 ХОВД-УЛААНБААТАР   ->09:35 - 11:55
MR841 УЛААНБААТАР-МАНЖУУР ->14:00 - 16:00
MR842 МАНЖУУР-УЛААНБААТАР ->16:40 - 19:00

Лавлах утас: 7000-1111 


TOP