Зуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Ховд (ULN-HVD)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 121 

лхагва
16:10 18:10

2020.03.28 - 2020.06.30

MR 121

бямба

 07:10

09:10

2020.03.28 - 2020.05.31

MR 121

бямба

 12:10

14:10

2020.06.01 - 2020.06.30

MR 121

лхагва, баасан

11:00

13:00

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 121

ням

 05:10

07:10

2020.07.01 - 2020.08.31


Ховд - Улаанбаатар (HVD-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 122

лхагва

 15:40

19:20

2020.03.28 - 2020.06.30

MR 122

бямба

 09:40

14:10

2020.03.28 - 2020.05.31

MR 122

бямба

 14:40

19:10

2020.06.01 - 2020.06.30

MR 122

лхагва, баасан

 13:30

18:00

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 122

ням

 07:40

12:10

2020.07.01 - 2020.08.31

 
Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Улаангом (ULN-ULO)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 181

пүрэв, ням
13:10

16:20

2020.03.28 - 2020.06.30

MR 181

мягмар, пүрэв, бямба

05:10

08:20

2020.07.01 - 2020.08.31


Улаангом - Улаанбаатар (ULO-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа
MR 182
пүрэв, ням 16:50
20:40

2020.03.28 - 2020.06.30

MR 182

мягмар, пүрэв, бямба

15:10

18:50

2020.07.01 - 2020.08.31

 Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Өлгий (ULN-ULG)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 181

пүрэв, ням 13:10

15:10

2020.03.28 - 2020.06.30

MR 181

мягмар, пүрэв, бямба

05:10

07:10

2020.07.01 - 2020.08.31


Өлгий - Улаанбаатар (ULG-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 182

пүрэв, ням

15:40

20:40

2020.03.28 - 2020.06.30

MR 182

мягмар, пүрэв, бямба

07:40

12:40

2020.07.01 - 2020.08.31


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Чойбалсан (ULN-COQ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 141 

мягмар

14:20

15:50

2020.07.01 - 2020.09.13

MR 141

бямба

10:10

11:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 141
даваа, баасан 13:20 14:50 2020.09.14 - 2020.10.31

Чойбалсан - Улаанбаатар (COQ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 142 

мягмар

16:20

17:50

2020.07.01 - 2020.09.13

MR 142

бямба

12:10

13:40

2020.07.01 - 2020.09.13

MR 142
даваа, баасан 15:20 16:50 2020.09.14 - 2020.10.31

Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Завхан (ULN-ULZ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 191

даваа, баасан 07:10 10:10

2020.03.28 - 2020.05.31

MR 191

даваа, баасан 12:10 15:10

2020.06.01 - 2020.06.30

MR 191

даваа, лхагва, баасан

05:10

08:10

2020.07.01 - 2020.08.31


Завхан - Улаанбаатар (ULZ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 191

даваа, баасан 10:40 12:20

2020.03.28 - 2020.05.31

MR 191

даваа, баасан 12:10 15:10

2020.06.01 - 2020.06.30

MR 192

даваа, лхагва, баасан

08:40

10:20

2020.07.01 - 2020.08.31


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Алтай (ULN-LTI)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 191

даваа, баасан 07:10 09:10

2020.05.01 - 2020.05.30

MR 191

даваа, баасан 12:10 14:10

2020.06.01 - 2020.06.30

MR 191

даваа, лхагва, баасан 

05:10

07:10

2020.07.01 - 2020.08.31


Алтай - Улаанбаатар (LTI-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 192

даваа, баасан 09:40 12:20

2020.05.01 - 2020.05.30

MR 192

даваа, баасан 14:40 17:20

2020.06.01 - 2020.06.30

MR 191

даваа, лхагва, баасан 

07:40

10:20

2020.07.01 - 2020.08.31


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Даланзадгад (ULN-DLZ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 111

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

06:20

07:50

2019.07.01 - 2019.09.08

Даланзадгад - Улаанбаатар (DLZ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 112

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

08:20

09:50

2019.07.01 - 2019.09.08

Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Мөрөн (ULN-MXV)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 121

лхагва

16:10

21:20

2020.03.28 - 2020.06.30

MR 121

бямба

07:10

12:20

2020.03.28 - 2020.05.31

MR 121

бямба

12:10

17:20

2020.06.01 - 2020.06.30

MR 121

лхагва, баасан

11:00

16:10

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 121

ням

05:10

10:20

2020.07.01 - 2020.08.31


Мөрөн - Улаанбаатар (MXV-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 122

лхагва

21:50

23:10

2020.03.28 - 2020.06.30

MR 122

бямба

12:50

14:10

2020.03.28 - 2020.05.31

MR 122

бямба

17:50

19:10

2020.06.01 - 2020.06.30

MR 132

лхагва, баасан

16:40

18:00

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 132

ням

10:50

12:10

2020.07.01 - 2020.08.31


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйTOP