Билетийн төв касс

Хаяг: Баруун 4-н зам, "Рокмон буйлдинг" 2 давхарт 209 тоот
Утас: (+976) 7000-1111
И-мэйл: ticketoffice[at]hunnuair.com

Төв оффис

Хаяг: 14251 Нарны зам 15, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: (+976) 7011 2179
И-мэйл: info[at]hunnuair.com

Хөвсгөл-салбар

Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот, "AND" рестораны 1-р давхарт
Утас: 70384411, 94000636, 94000637, 94000638

Өмнөговь-салбар

Хаяг: Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум, Голомт банкны байр.
Утас: 70534422, 94000647, 94000648
Өвлийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Ховд (ULN-HVD)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 121 

мягмар

12:20 13:10

2019.10.27- 2019.11.30

MR 121 

баасан

08:20

09:10

2019.10.27- 2019.11.30

MR 121
даваа
12:10
14:10
2019.12.01- 2020.03.28
MR 121
лхагва
13:10
15:10 2019.12.01- 2020.03.28

MR 121

бямба

09:15

11:15

2019.12.01- 2020.03.28


Ховд - Улаанбаатар (HVD-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 122

мягмар

13:40

16:30

2019.10.27- 2019.11.30

MR 122

баасан

09:50

12:45

2019.10.27- 2019.11.30

MR 122

даваа

14:40
18:30

2019.12.01- 2020.03.28

MR 122

лхагва

15:40
19:20

2019.12.01- 2020.03.28

MR 122

бямба

11:50

15:30

2019.12.01- 2020.03.28

 
Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйӨвлийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Улаангом (ULN-ULO)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 181

лхагва

16:10

18:10

2019.12.01- 2019.12.22

MR 181

бямба

12:10

14:10

2019.12.01- 2019.12.22

MR 181 

мягмар

12:20

15:40

2019.12.23- 2020.03.28

MR 181
баасан
12:20
15:40
2019.12.23- 2020.03.28

MR 161

лхагва, бямба

09:15

10:20

2019.10.27- 2019.11.30


Улаангом - Улаанбаатар (ULO-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа
MR 182
лхагва 18:40
23:10
2019.12.01- 2019.12.22

MR 182 

бямба 

 16:30

20:10

2019.12.01- 2019.12.22

MR 182 

мягмар

16:10

19:50

2019.12.23- 2020.03.28

MR 182
баасан 16:10 19:50
2019.12.23- 2020.03.28

MR 162

лхагва, бямба

11:20

14:50

2019.10.27- 2019.11.30


 Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйӨвлийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Өлгий (ULN-ULG)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 181

даваа

08:30

09:20

2019.10.27- 2019.11.30

MR 181

пүрэв

13:10

15:20

2019.10.27- 2019.11.30

MR 181

пүрэв, ням

13:10

15:10

2019.12.01- 2019.12.22

MR 181

мягмар

12:20

14:30

2019.12.23- 2020.03.28

MR 181 баасан
12:20
14:30
2019.12.23- 2020.03.28

MR 181

пүрэв, ням

06:50

09:20

2019.12.23- 2020.03.28


Өлгий - Улаанбаатар (ULG-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 182

даваа

09:50

12:40

2019.10.27- 2019.11.30

MR 182 пүрэв 15:50
19:40
2019.10.27- 2019.11.30

MR 182 

пүрэв, ням

15:40

19:20

2019.12.01- 2019.12.23

MR 182 

мягмар

15:00

19:50

2019.12.23- 2020.03.28

MR 182 

баасан

15:00

19:50

2019.12.23- 2020.03.28 

MR 182 

пүрэв, ням

09:40

14:10

2019.12.23- 2020.03.28 


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйӨвлийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Чойбалсан (ULN-COQ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа
MR 141
мягмар
19:40
21:10
2019.10.27- 2019.11.30
MR 141 баасан
18:00
19:30 2019.10.27- 2019.11.30
MR 141 даваа, баасан

13:10

14:40
2019.12.01- 2020.03.28

Чойбалсан - Улаанбаатар (COQ-ULN)(

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа
MR 142
мягмар 21:40 23:15
2019.10.27- 2019.11.30
MR 142
баасан 20:00
21:30
2019.10.27- 2019.11.30
MR 142
даваа, баасан 15:10
16:40
2019.12.01- 2020.03.28

Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйӨвлийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Завхан (ULN-ULZ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 191

мягмар
14:15 17:00 2019.10.27- 2019.11.30

MR 191

баасан

12:35

15:20

2019.10.27- 2019.11.30

MR 191

даваа, лхагва, баасан

07:30

10:20

2019.12.01- 2020.03.28


Завхан - Улаанбаатар (ULZ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 192

мягмар 17:30
19:10 2019.10.27- 2019.11.30

MR 192

баасан

15:50

17:30

2019.10.27- 2019.11.30

MR 192

даваа, лхагва, баасан

10:50

12:35

2019.12.01- 2020.03.25


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйӨвлийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Алтай (ULN-LTI)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 191

мягмар
14:15 16:10 2019.10.27- 2019.11.30

MR 191

баасан

12:35

14:30

2019.10.27- 2019.11.30

MR 191

даваа, лхагва, баасан

07:30

09:30

2019.12.01- 2020.03.25


Алтай - Улаанбаатар (LTI-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 192

мягмар 16:30
19:10 2019.10.27- 2019.11.30

MR 192

баасан

14:50

17:30

2019.10.27- 2019.11.30

MR 192

даваа, лхагва, баасан

09:50

12:35

2019.12.01- 2020.03.25


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйӨвлийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Даланзадгад (ULN-DLZ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 111

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

06:20

07:50

2019.06.17- 2019.09.08

Даланзадгад - Улаанбаатар (DLZ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 112

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

08:20

09:50

2019.06.17- 2019.09.08

Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйӨвлийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Мөрөн (ULN-MXV)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа
MR 161
лхагва, бямба
09:15
10:20
2019.10.27- 2019.11.30

MR 161

лхагва

16:10

21:20

2019.12.01- 2019.12.22

MR 161 

бямба

12:10

17:20

2019.12.01- 2019.12.22

MR 161

пүрэв, ням

06:50

08:20

2019.12.23- 2020.03.28 


Мөрөн - Улаанбаатар (MXV-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа
MR 162
лхагва, бямба 13:50
14:50
2019.10.27- 2019.11.30

MR 161

лхагва

21:50

23:10

2019.12.01- 2019.12.22

MR 161 

бямба 

 17:50

19:10

2019.12.01- 2019.12.22

MR 162

пүрэв, ням

12:50

14:10

2019.12.23- 2020.03.28  


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйTOP