Зуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Ховд (ULN-HVD)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 121 

лхагва 16:10 17:45

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 121

баасан

11:00

13:30

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 121

ням

 13:10

15:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 121

лхагва

16:10

18:10

2020.09.01 - 2020.09.30

MR 121

 бямба

 07:10

09:10

2020.09.01 - 2020.09.30


Ховд - Улаанбаатар (HVD-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 122

лхагва

 18:10

21:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 122

баасан

 14:00

18:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 122

ням

 16:10

20:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 122

лхагва 

18:40

23:10

2020.09.01 - 2020.09.30 

MR 122

 бямба

 09:40

14:10

2020.09.01 - 2020.09.30 

 
Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Улаангом (ULN-ULO)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 181

мягмар 14:10 

16:10

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 181

пүрэв

13:10

15:10

2020.07.01 - 2020.09.30

MR 181

бямба

05:10

07:20

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 181 

ням

13:10

15:10

2020.09.06 - 2020.09.30


Улаангом - Улаанбаатар (ULO-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа
MR 182
мягмар 18:50 22:30  

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 182

пүрэв

17:50

21:30

2020.07.01 - 2020.09.30

MR 182

бямба

07:20

10:50

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 182 

ням 

17:50

21:30

2020.09.06 - 2020.09.30 

 Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Өлгий (ULN-ULG)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 181

мягмар 14:10

16:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 181

пүрэв

13:10

15:40

2020.07.01 - 2020.09.30

MR 181

бямба

05:10

06:10

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 181

ням  

13:10

16:20

2020.09.06 - 2020.09.30 


Өлгий - Улаанбаатар (ULG-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 182

мягмар

17:20

22:30

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 182

пүрэв

16:20

21:30

2020.07.01 - 2020.09.30

MR 182

бямба

06:50

10:50

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 182 

ням

16:50

21:30

2020.09.06 - 2020.09.30


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Чойбалсан (ULN-COQ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 141 

мягмар

14:20

15:50

2020.07.01 - 2020.09.13

MR 141

бямба

10:10

11:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 141
даваа, баасан 13:20 14:50 2020.09.14 - 2020.10.31

Чойбалсан - Улаанбаатар (COQ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 142 

мягмар

16:20

17:50

2020.07.01 - 2020.09.13

MR 142

бямба

12:10

13:40

2020.07.01 - 2020.09.13

MR 142
даваа, баасан 15:20 16:50 2020.09.14 - 2020.10.31

Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Завхан (ULN-ULZ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 191

даваа 05:10 08:10

2020.07.01 - 2020.09.30

MR 191

баасан

05:10

08:10

2020.07.01 - 2020.08.31


Завхан - Улаанбаатар (ULZ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 191

даваа 08:40 10:20

2020.07.01 - 2020.09.30

MR 192

баасан

08:40

10:20

2020.07.01 - 2020.08.31


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Алтай (ULN-LTI)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 191

даваа 05:10 07:10

2020.07.01 - 2020.09.30

MR 191

баасан

05:10

07:10

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 191

баасан

07:10

09:10

2020.09.01 - 2020.09.30 


Алтай - Улаанбаатар (LTI-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 192

даваа 07:40 10:20

2020.07.01 - 2020.09.30

MR 192

баасан 

07:40

10:20

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 192 

баасан

09:40

10:10

2020.09.01 - 2020.09.30


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Даланзадгад (ULN-DLZ)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 111

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

06:20

07:50

2019.07.01 - 2019.09.08

Даланзадгад - Улаанбаатар (DLZ-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 112

даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням

08:20

09:50

2019.07.01 - 2019.09.08

Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Мөрөн (ULN-MXV)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 121

лхагва

16:10

17:10

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 121

баасан

11:00

12:20

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 121

ням

13:10

14:30

2020.07.01 - 2020.08.31


Мөрөн - Улаанбаатар (MXV-ULN)

Аяллын дугаар
Давтамж
Хөөрөх
Буух
Үйлчлэх хугацаа

MR 122

лхагва

20:40

21:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 132

баасан

17:10

18:40

2020.07.01 - 2020.08.31

MR 132

ням

19:10

20:40

2020.07.01 - 2020.08.31


Орон нутгийн цагаар 

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйTOP