2016-07-20      ATR72 агаарын хөлөг хуваарьт нислэг үйлдэж эхэлнэ

ATR72 агаарын хөлөг Монголын Иргэний Агаарын Тээврийн бүртгэлд орууллаа.
Албан есны анхны хуваарьт нислэгийг 07 сарын 21-ний өдөр Улаанбаатар - Дорнод -Улаанбаатар чиглэлд үйлдэхээр боллоо.

Зорчигч Та хөх тэнгэрийн орон зайгаар тавтай аялаарай 

 


TOP