Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 411 даваа, пүрэв 11:30 13:30 2023.01.02 - 2023.10.29
Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 412 даваа, пүрэв 15:00 20:40 2023.01.02 - 2023.10.29
Улаанбаатар - Манжуур (UBN-NZH)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 881 лхагва, бямба 15:00 17:20 2023.03.29 - 2023.10.29
Манжуур - Улаанбаатар (NZH-UBN)
Орон нутгийн цагаар (+1) : Дараагийн өдөр Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 882 лхагва, бямба 18:20 20:40 2023.03.29 - 2023.10.29
Улаанбаатар - Улаан-Үд (UBN-UUD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 727 мягмар 14:40 16:00 2023.01.01 - 2023.03.25
MR 727 бямба 04:00 05:20 2023.01.01 - 2023.03.25
MR 727 мягмар 15:00 16:20 2023.03.26 - 2023.10.29
MR 727 баасан
22:30 23:50 2023.03.26 - 2023.10.29
Улаан-Үд - Улаанбаатар (UUD-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 728
мягмар 17:00 18:20 2023.01.01 - 2023.03.25
MR 728 бямба
06:20 07:40 2023.01.01 - 2023.03.25
MR 728 мягмар 17:20 18:40 2023.03.26 - 2023.10.29
MR 728 баасан
00:50 (+1)
02:10 (+1) 2023.03.26 - 2023.10.29
Улаанбаатар - Хабаровск (UBN-KHV)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 781 бямба 21:00 02:20 (+1) 2022.03.11 - 2023.04.22
MR 781 бямба 18:45 00:05 (+1) 2022.04.29
MR 781 бямба 19:00 00:20 (+1) 2022.05.06 - 2023.05.31
Хабаровск - Улаанбаатар (KHV-UBN)
Орон нутгийн цагаар (+1) : Дараагийн өдөр Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 782
бямба 03:20 (+1)
05:00 (+1) 2022.03.11 - 2023.04.22
MR 782
бямба 01:05 (+1)
02:45 (+1) 2022.04.29
MR 782 бямба 01:20 (+1)
03:00 (+1) 2022.05.06 - 2023.05.31
Улаанбаатар - Ховд (UBN-HVD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 121 баасан
13:20 15:20 2023.01.02 - 2023.06.16
MR 121 баасан
13:20 15:20 2023.09.08 - 2023.10.29
Ховд - Улаанбаатар (HVD-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 122 баасан 15:50 20:30 2023.01.02 - 2023.06.16
MR 122 баасан 15:50 20:30 2023.09.08 - 2023.10.29
Улаанбаатар - Улаангом (UBN-ULO)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 121 баасан
13:20 16:20 2023.01.02 - 2023.06.16
MR 121 баасан
13:20 16:20 2023.09.08 - 2023.10.29
Улаангом - Улаанбаатар (ULO-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 122 баасан 16:50 20:30 2023.01.02 - 2023.06.16
MR 122 баасан
16:50 20:30 2023.09.08 - 2023.10.29
Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved