Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 411 даваа, пүрэв 11:30 13:30 2022.01.02 - 2023.03.25
Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 412 даваа, пүрэв 15:00 20:40 2023.01.02 - 2023.03.25
Улаанбаатар - Харбин (UBN-HRB)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 821 бямба 11:05 13:35 2023.01.02 - 2023.03.25
Харбин - Улаанбаатар (HRB-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 822 бямба 14:35 17:05 2023.01.02 - 2023.03.25
Улаанбаатар - Улаан-Үд (UBN-UUD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 727 мягмар 14:40 16:00 2023.01.01 - 2023.03.25
MR 727 бямба 04:00 05:20 2023.01.01 - 2023.03.25
Улаан-Үд - Улаанбаатар (UUD-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 728
мягмар 17:00 18:20 2023.01.01 - 2023.03.25
MR 728 бямба
06:20 07:40 2023.01.01 - 2023.03.25
Улаанбаатар - Ховд (UBN-HVD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 121 баасан
13:20 15:20 2023.01.02 - 2023.03.25
Ховд - Улаанбаатар (HVD-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 122 баасан 16:00 19:40 2023.01.02 - 2023.03.25
Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved