Зуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 411

даваа, пүрэв

11:30

13:30

2022.04.01 - 2022.10.28


Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 412

даваа, пүрэв

15:00

20:40

2022.04.01 - 2022.10.28

 

 

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Бишкек (UBN-FRU)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 421

бямба

03:20

05:20

2022.06.14 - 2022.10.28

MR 421

мягмар

03:20

05:20

2022.06.14 - 2022.10.11


Бишкек - Улаанбаатар (FRU-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 422

бямба

09:25

15:20

2022.06.14 - 2022.10.28

MR 422

мягмар

03:20

05:20

2022.06.14 - 2022.10.11

 

 

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Улаан-Үд (UBN-UUD)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 727

мягмар, бямба

09:20

10:40

2022.05.31 - 2022.10.28

MR 727

пүрэв, ням

18:00

19:20

2022.06.30 - 2022.09.18


Улаан-Үд - Улаанбаатар  (UUD-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 728

 мягмар, бямба

12:10

13:30

2022.05.31 - 2022.10.28

MR 728

 пүрэв, ням

20:50

22:10

2022.06.30 - 2022.09.18

 

 

Орон нутгийн цагаар

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Ховд (UBN-HVD)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 121

баасан

15:40

17:40

2022.09.23 - 2022.10.28


Ховд - Улаанбаатар  (HVD-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 122

 баасан

18:20

22:00

2022.09.23 - 2022.10.28

 

 

Орон нутгийн цагаар

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйTOP