Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 411 даваа, пүрэв 11:30 13:30 2023.01.02 - 2023.10.29
Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 412 даваа, пүрэв 15:00 20:40 2023.01.02 - 2023.10.29
Улаанбаатар - Манжуур (UBN-NZH)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 881 лхагва, бямба 15:00 17:20 2023.03.29 - 2023.10.29
MR 883 пүрэв, ням 15:20 17:40 2023.05.18 - 2023.06.18
Манжуур - Улаанбаатар (NZH-UBN)
Орон нутгийн цагаар (+1) : Дараагийн өдөр Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 882 лхагва, бямба 18:20 20:40 2023.03.29 - 2023.10.29
MR 884 пүрэв, ням 18:40 21:00 2023.05.18 - 2023.06.18
Улаанбаатар - Улаан-Үд (UBN-UUD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 727 мягмар 15:00 16:20 2023.03.26 - 2023.10.29
MR 727 баасан
22:30 23:50 2023.03.26 - 2023.10.29
Улаан-Үд - Улаанбаатар (UUD-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 728 мягмар 17:20 18:40 2023.03.26 - 2023.10.29
MR 728 баасан
00:50 (+1)
02:10 (+1) 2023.03.26 - 2023.10.29
Улаанбаатар - Хабаровск (UBN-KHV)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 781 бямба 21:00 02:20 (+1) 2022.05.06 - 2023.08.26
Хабаровск - Улаанбаатар (KHV-UBN)
Орон нутгийн цагаар (+1) : Дараагийн өдөр Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 782 бямба 03:20 (+1)
05:00 (+1) 2022.05.06 - 2023.08.26
Улаанбаатар - Ховд (UBN-HVD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 121 баасан
08:00 10:00 2023.04.25 - 2023.06.30
MR 121 баасан
09:50 11:50 2023.07.01 - 2023.07.31
MR 121 мягмар, баасан
11:00 12:00 2023.08.01 - 2023.08.11
MR 121 мягмар
06:00 07:00 2023.08.12 - 2023.08.31
MR 121 баасан
08:00 10:00 2023.08.12 - 2023.10.29
Ховд - Улаанбаатар (HVD-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 122 баасан 10:30 15:10 2023.04.25 - 2023.06.30
MR 122 баасан
12:20 17:00 2023.07.01 - 2023.07.31
MR 122 мягмар, баасан
12:40 15:20 2023.08.01 - 2023.08.11
MR 122 мягмар
07:40 10:20 2023.08.12 - 2023.08.31
MR 122 баасан
10:30 15:10 2023.08.12 - 2023.10.29
Улаанбаатар - Улаангом (UBN-ULO)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 121 баасан
08:00 10:00 2023.04.25 - 2023.06.30
MR 121 баасан
09:50 12:50 2023.07.01 - 2023.08.11
MR 121 баасан
08:00 11:00 2023.08.12 - 2023.10.29
Улаангом - Улаанбаатар (ULO-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 122 баасан 11:30 15:10 2023.04.25 - 2023.06.30
MR 122 баасан
13:20 17:00 2023.07.01 - 2023.08.11
MR 122 баасан
11:30 15:10 2023.08.12 - 2023.10.29
Улаанбаатар - Мөрөн (UBN-MXV)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 131 даваа, лхагва, баасан, ням
08:00 09:00 2023.06.19 - 2023.07.02
MR 131 даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням
08:00 09:00 2023.07.03 - 2023.08.06
MR 131 даваа, лхагва, баасан, ням 08:00
09:00 2023.08.07 - 2023.08.31
Мөрөн - Улаанбаатар (MXV-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 132 даваа, лхагва, баасан, ням 09:30 10:30 2023.06.19 - 2023.07.02
MR 132 даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням 09:30
10:30 2023.07.03 - 2023.08.06
MR 132 даваа, лхагва, баасан, ням 09:30 10:30 2023.08.07 - 2023.08.31
Улаанбаатар - Даланзадгад (UBN-DLZ)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 111 мягмар
04:30 06:00 2023.06.20 - 2023.07.02
MR 111 пүрэв
02:30 04:00 2023.06.20 - 2023.07.02
MR 111 бямба
05:30 07:00 2023.06.20 - 2023.07.02
MR 111 даваа, лхагва, баасан, бямба, ням
05:30 07:00 2023.07.03 - 2023.08.27
MR 111 мягмар
04:30 06:00 2023.07.03 - 2023.08.27
MR 111 пүрэв 09:50 12:50 2023.07.03 - 2023.08.27
MR 111 мягмар
04:30 06:00 2023.08.28 - 2023.09.17
MR 111 пүрэв
02:30 04:00 2023.08.28 - 2023.09.17
MR 111 бямба
05:30 07:00 2023.08.28 - 2023.09.17
Даланзадгад - Улаанбаатар (DLZ-UBN)
Орон нутгийн цагаар Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 121 мягмар
06:30 08:00 2023.06.20 - 2023.07.02
MR 121 пүрэв
04:30 06:00 2023.06.20 - 2023.07.02
MR 121 бямба
07:30 09:00 2023.06.20 - 2023.07.02
MR 121 даваа, лхагва, баасан, бямба, ням
07:30 09:00 2023.07.03 - 2023.08.27
MR 121 мягмар
06:30 08:00 2023.07.03 - 2023.08.27
MR 121 пүрэв 04:30 06:00 2023.07.03 - 2023.08.27
MR 121 мягмар
06:30 08:00 2023.08.28 - 2023.09.17
MR 121 пүрэв
04:30 06:00 2023.08.28 - 2023.09.17
MR 121 бямба
07:30 09:00 2023.08.28 - 2023.09.17
Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved