Улаанбаатар - Бээжин (UBN-PKX)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 801 даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба
02:30 05:00  2024.06.01 - 2024.10.26
Бээжин - Улаанбаатар (PKX-UBN)
Орон нутгийн цагаар
(+1) : Дараах өдөр
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 802 даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба 06:00 08:30  2024.06.01 - 2024.10.26
Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 411 мягмар, пүрэв, бямба 11:30 12:30 2024.05.14 - 2024.10.26
Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 412 мягмар, пүрэв, бямба 14:00 20:40 2024.05.14 - 2024.10.26
Улаанбаатар - Манжуур (UBN-NZH)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 881 лхагва
09:30 11:10 2024.06.05 - 2024.10.26
MR 881 бямба 12:30 14:10 2024.06.05 - 2024.10.26
Манжуур - Улаанбаатар (NZH-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 882 лхагва
12:10 13:50 2024.06.05 - 2024.10.26
MR 882 бямба 15:10 16:30 2024.06.05 - 2024.10.26
Улаанбаатар - Хайлар (UBN-HLD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 851 даваа
07:20 09:00
2024.06.01 - 2024.10.26
MR 851 баасан
11:00 12:40
2024.06.01 - 2024.10.26
Хайлар - Улаанбаатар (HLD-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 852 даваа
10:00 11:40
2024.06.01 - 2024.10.26
MR 852 баасан 13:40
15:20
2024.06.01 - 2024.10.26
Улаанбаатар - Мөрөн (UBN-MXV)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 131 даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням
09:00 10:00
2024.07.01 - 2024.08.03
MR 131 даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба
08:00 09:00
2024.08.05 - 2024.08.17
MR 131 мягмар, пүрэв, бямба
08:00 09:00
2024.08.20 - 2024.08.24
MR 131 мягмар, пүрэв, бямба
09:00 10:00
2024.08.27 - 2024.09.10
Мөрөн - Улаанбаатар (MXV-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 132 даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба, ням
10:00 11:40
2024.07.01 - 2024.08.03
MR 132 даваа, мягмар, лхагва, пүрэв, баасан, бямба
09:30 10:30
2024.08.05 - 2024.08.17
MR 132 мягмар, пүрэв, бямба
09:30 10:30
2024.08.20 - 2024.08.24
MR 132 мягмар, пүрэв, бямба
10:40 11:40
2024.08.27 - 2024.09.10
Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved