Улаанбаатар - Бээжин (UBN-PKX)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 801 мягмар, пүрэв, ням
07:40 10:00
2023.12.03 - 2024.03.31
Бээжин - Улаанбаатар (PKX-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 802 мягмар, пүрэв, ням 11:00 13:30 2023.12.03 - 2024.03.31
Улаанбаатар - Дубай (UBN-DWC)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 481 бямба 10:00 15:40 2023.12.16 - 2024.03.09
Дубай - Улаанбаатар (DWC-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
(+1) : Дараах өдөр
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 482 бямба 16:40 05:30 (+1)
2023.12.16 - 2024.03.09
Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 411 даваа, пүрэв 11:30 13:30 2023.08.25 - 2024.03.30
Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 412 даваа, пүрэв 15:00 20:40 2023.08.25 - 2024.03.30
Улаанбаатар - Манжуур (UBN-NZH)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 881 лхагва, бямба 11:30 13:10 2023.11.01 - 2024.03.30
Манжуур - Улаанбаатар (NZH-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 882 лхагва, бямба 14:10 15:50 2023.11.01 - 2024.03.30
Улаанбаатар - Хайлар (UBN-HLD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 851 мягмар, баасан
11:30 13:10
2023.10.31 - 2024.03.30
Хайлар - Улаанбаатар (HLD-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 852 мягмар, баасан 14:10
15:50
2023.10.31 - 2024.03.30
Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved