Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 411

даваа, пүрэв

11:30

13:30

2022.04.01 - 2023.03.25


Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 412

даваа, пүрэв

15:00

20:40

2022.04.01 - 2023.03.25

 

 

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Улаанбаатар - Бишкек (UBN-FRU)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 421

бямба

01:00

03:00

2022.10.30 - 2022.12.03

MR 421

ням

00:00

02:00

2022.12.11 - 2023.03.25


Бишкек - Улаанбаатар (FRU-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 422

бямба

07:55

13:50

2022.10.30 - 2022.12.03

MR 422

ням

07:55

13:50

2022.12.11 - 2023.03.25

 

 

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйУлаанбаатар - Улаан-Үд (UBN-UUD)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 727

даваа, бямба

04:00

05:20

2022.10.30 - 2023.03.25

MR 727

мягмар

14:40

16:00

2022.10.30 - 2023.03.25 

MR 727

лхагва

02:00

03:20

2022.12.14 - 2023.03.25 

MR 727

пүрэв

15:40

17:00

2022.10.30 - 2023.03.25 


Улаан-Үд - Улаанбаатар  (UUD-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 728

 даваа, бямба

06:20

07:40

2022.10.30 - 2023.03.25

MR 728

мягмар 

 17:00

18:20

2022.10.30 - 2023.03.25

MR 728

лхагва

 04:20

05:40

2022.12.14 - 2023.03.25

MR 728

пүрэв 

 18:00

19:20

2022.10.30 - 2023.03.25

 

 

Орон нутгийн цагаар

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйУлаанбаатар - Ховд (UBN-HVD)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 121

баасан

13:20

15:20

2022.09.23 - 2023.03.25


Ховд - Улаанбаатар  (HVD-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 122

 баасан

16:00

19:40

2022.09.23 - 2023.03.25

 

 

Орон нутгийн цагаар

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйTOP