2017-01-05      Сар шинийн хямдрал зарлалаа

Монголчуудын уламжлалт сар шинийн баярыг тохиолдуулан Хүннү Эйр Компани 2017 оны 1 сарын 9 ний өдрөөс эхлэн орон нутгийн нислэгийн тийзэндээ хямдрал зарлаж байна.
Хамгийн хямд үнэ:
Улаанбаатар - Увс - Улаанбаатар
1 талдаа – 141 200 төгрөг
2 талдаа – 277 800 төгрөг
Улаанбаатар - Ховд - Улаанбаатар
1 талдаа – 137 000 төгрөг
2 талдаа – 269 500 төгрөг
Улаанбаатар - Баян-Өлгий – Улаанбаатар
1 талдаа – 149 500 төгрөг
2 талдаа – 294 300 төгрөг
Улаанбаатар - Завхан - Улаанбаатар
1 талдаа – 144 700 төгрөг
2 талдаа – 261 800 төгрөг
Улаанбаатар - Дорнод - Улаанбаатар
Нэг талдаа - 114500 төгрөг
Хоер талдаа - 224500 төгрөгөөс эхэлж байгаа ба хямд тийз хязгаартай тул Та тийзээ амжиж эрт худалдан аваарай.


TOP