2017-01-20      2 дахь ATR 72-500 агаарын хөлгөө хүлээн авах боллоо

Хүннү Эйр Нордик Авиэйшн Капитал компаниас 2 дахь ATR 72-500 агаарын хөлгөө 2017 оны 6-р сараас эхлэн түрээслэхээр хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.


TOP