2018-02-05      Улаан-Үүд чиглэлд зорчигчид зөвшөөрөгдөх үнэгүй тээшний хэмжээг нэмэгдүүллээ

Улаанбаатар-Улаан Үүд-Улаанбаатар чиглэлд 2-р сарын 1-нээс 3-р сарын  24-ний өдрийг хүртэлх хугацааны нислэгүүддээ зорчигчид зөвшөөрөгдөх үнэгүй тээшний хэмжээг 30 кг (гар тээш 5 кг+ зорчигчийн тээш 25 кг)болгон нэмэгдүүллээ.
Мөн Оросын Холбооны Улсын Улаан–Үүд хот дахь  Монголын Ерөнхий Консулын газрын Зочид Буудалд “Хүннү Эйр” компанийн нислэгээр ирсэн зорчигчид  суудлын талоноо үзүүлэн онцгой хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.


TOP