2020-03-02      Хамгаалалтын хувцастай үүрэг гүйцэтгэж байна

Нисэх багийн гишүүд аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж, хамгаалалтын хувцастай ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.

Зорчигч та өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж амны хаалт тогтмол зүүж, гараа ариутгаарай.
 


TOP