2022-03-07      Бишкек чиглэлд анхны хуваарьт нислэгээ үйлдлээ

3-р сарын 6 ны өдөр манай компани БН Киргиз Улсын Бишкек хот руу анхны хуваарьт нислэгээ  үйлдлээ. Нислэг 7 хоног бүрийн ням гарагуудад үйлдэгдэх бөгөөд Бишкек хотын Манас нисэх буудлаас олон улсын 21 чиглэлд нислэг үйлддэгддэг тул та Бишкек хотоор дамжин хүссэн чиглэлдээ аялах боломжтой.


TOP