Олон улсын чиглэлд илүү тээшний тариф кг тутамд:

Чиглэл Нислэгийн код Илүү тээшний тариф
1 Улаанбаатар - Бээжин UBN-PKX 5$
2 Бээжин - Улаанбаатар PKX-UBN 40¥
3
Улаанбаатар - Алматы
UBN-ALA 5$
4
Алматы - Улаанбаатар
ALA-UBN 5$
5
Улаанбаатар - Манжуур UBN-NZH 5$
6
Манжуур - Улаанбаатар
NZH-UBN 40¥
7
Улаанбаатар - Улаан-Үд UBN-UUD 4$
8
Улаан-Үд - Улаанбаатар
UUD-UBN 650₽

Орон нутгийн чиглэлд илүү тээшний тариф кг тутамд 5000₮

Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved