Олон улсын чиглэлд илүү тээшний тариф кг тутамд:

Чиглэл Нислэгийн код Илүү тээшний тариф
1 Улаанбаатар - Алматы
UBN-ALA 5$
2 Алматы - Улаанбаатар
ALA-UBN 5$
3 Улаанбаатар - Харбин UBN-HRB 5$
4 Харбин - Улаанбаатар
HRB-UBN 40¥
5 Улаанбаатар - Улаан-Үд UBN-UUD 4$
6 Улаан-Үд - Улаанбаатар
UUD-UBN 650₽

Орон нутгийн чиглэлд илүү тээшний тариф кг тутамд 5000₮

Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved