• Энгийн ачаа
 • Шуудан, илгээмж
 • Тусгай ачаа. Үүнд:
  • Үнэт ачаа, үнэт цаас, нууцлал бүхий бичиг баримт
  • Овор ихтэй ачаа
  • Хүнд ачаа
  • Эмзэг ачаа
  • Хурдан муудах ачаа
  • Амьд амьтан
  • Шарил гэх мэт

 • Илгээгчийн oвог, нэр, утасны дугаар, иргэний үнэмлэх
 • Хүлээн авагчийн овог, нэр, утасны дугаар, иргэний үнэмлэх
 • Таны ачаа, шуудангийн савалгааны 3 талын хэмжээ 50х50х50 см-ээс хэтрэхгүй байх
 • Нэг баглааны жин 30 кг-аас доош байх
 • Ачаа нь тохирсон бат бөх сав баглаа боодолтой, найдвартай багласан байх

 • IATA –ийн DGR-д заагдсан аюултай бараа,
 • Мансууруулах бодис, аливаа төрлийн сэтгэцэд нөлөөлөх бодис
 • Тусгай ачааны төрлийг хийхийг хориглоно

 • Зорчигч та амьд амьтан тээвэрлэх тохиолдолд тухайн амьтны эрүүл мэндийн дэвтэр болон вакцинд хамрагдсан хуудас зэргийг бүртгүүлэхээсээ өмнө шалгуулна. Халдвартай амьд амьтан, лабораторийн амьтан болон мэрэгч амьтдыг тээвэрлэлтэнд хүлээн авах боломжгүй гэдгийг анхаарна уу. Амьтан тээвэрлэх бол тээвэрлэхээс 3 хоногийн өмнө мэдэгдэж, зааварчилгаа аваарай. Урдчилсан байдлаар зохион байгуулалт хийгдээгүй тохиолдолд тээвэрлэлтэнд хүлээн авахгүй.
 • Амьд амьтныг ачааны хэсэгт дараах байдлаар тээвэрлэнэ:
  • Зориулалтын чингэлэгт, шингэн зүйл нэвтрэхээс хамгаалсан жийргэвчтэй байх
  • Тухайн чингэлэг нь агаар нэвтрүүлэх нүхтэй байх
  • Амьтан оргон зугатаахаас сэргийлэх үүднээс чингэлэг нь цоожтой байх
  • Чингэлэгийн өндөр нь 72 см-эээс намхан байх

 • Хэрэв та орон нутгийн чиглэлд үнэт эд зүйлс болон чухал бичиг баримтуудаа аюулгүй, найдвартай байдлаар тээвэрлүүлэх хүсэлтэй бол “Баталгаат хайрцаг” үйлчилгээг сонгож болно. Тус хайрцаг нь агаарын хөлгийн ачааны хэсэгт байрлана. Хэрэв Та өөрөө тус нислэгээр зорчиж байгаа бол түлхүүрийг өөртөө хадгалах боломжтой.
 • Тусгай ачааны үнэлгээ, тээврийн нөхцөлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000 1111 утаснаас лавлана уу

 • Таны ачаа, шуудангийн савалгааны 3 талын хэмжээ 50x50x50 см-ээс хэтрэхгүй байх
 • Нэг баглааны жин 30 кг-аас доош байх

 • IATA –ийн DGR-д заагдсан аюултай бараа,
 • Мансууруулах бодис, аливаа төрлийн сэтгэцэд нөлөөлөх бодис
 • Тусгай ачааны төрлийг хийхийг хориглоно
Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved