Зуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 411

даваа, пүрэв

11:30

13:30

2022.04.01 - 2022.07.31


Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 412

даваа, пүрэв

15:00

20:40

2022.04.01 - 2022.07.31

 

 

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Бишкек (UBN-FRU)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 421

мягмар

05:00

07:00

2022.05.24 - 2022.07.31

MR 421

бямба

03:20

05:20

2022.03.06 - 2022.07.31


Бишкек - Улаанбаатар (FRU-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 422

мягмар

22:30

04:30(+1)

2022.05.24 - 2022.07.31

MR 422

бямба

09:25

15:20

2022.03.06 - 2022.07.31

 

 

Орон нутгийн цагаар  

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйЗуны цагийн хуваарь

Улаанбаатар - Улаан-Үд (UBN-UUD)

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 727

бямба

07:40

09:00

2022.01.01 - 2022.04.02


Улаан-Үд - Улаанбаатар  (UUD-UBN) 

Аяллын дугаар
Өдөр
Нисэх цаг
Буух цаг
Үйлчлэх хугацаа

MR 728

 бямба

20:00

21:20

2022.01.01 - 2022.04.02

 

 

Орон нутгийн цагаар

Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэйTOP